Soi cầu XSMB 16-1-2021 Chốt số Cầu Lô Miền Bắc thứ 7

<p><strong><a href="http:///soi-cau-xsmb" target="_blank"><span >Dự đo&aacute;n mb</span></a></strong> - Trong ph&acirc;n t&iacute;ch xổ số mb chiều qua, asia thống k&ecirc; c&aacute;c con đề đ&atilde; về theo kết quả xổ số. Ở cầu Xi&ecirc;n 2 AD ghi nhận cầu về trọn cặp 60 28 nha anh em. Ở cầu BTL thật kh&ocirc;ng may mắn khi AD chốt con đề 89 cầu về con 85. Cầu STL cũng kh&ocirc;ng về được đề như dự đo&aacute;n. Trời l&uacute;c nắng l&uacute;c mưa, cầu l&ocirc; cũng c&oacute; l&uacute;c ăn l&ocirc; lớn c&oacute; l&uacute;c kh&ocirc;ng được may mắn anh em nhỉ. AD cũng thua l&ocirc; mấy ng&agrave;y qua, anh em đừng vội nản l&ograve;ng v&igrave; l&ocirc; đề miền bắc tỷ lệ về rất cao để b&ugrave; lỗ lại cho anh em nha!!</p><p>Tiếp tục cuộc chạy đua bắt l&ocirc; đề si&ecirc;u chuẩn th&igrave; <a href="https:///soi-cau-xsmb-16-1-2021-.html"><span >soi cầu xsmb 16/01/2021</span></a> sẽ gi&uacute;p tiếp anh em kiếm lại thật nhiều tiền với c&aacute;c cặp đề si&ecirc;u VIP cho ng&agrave;y đầu tuần. Anh em nhanh ch&oacute;ng v&agrave;o tham khảo ngay cầu b&ecirc;n dưới nh&eacute;!</p><h2><strong><span >Soi cầu XSMB 16-01-2021 l&ocirc; đề VIP c&ugrave;ng &nbsp;&nbsp;</span></strong></h2><p>&lt;&lt; Xem lại:<strong>&nbsp;<a href="https:///soi-cau-xsmb-15-1-2021-.html" target="_blank"><span >Soi cầu miền bắc ng&agrave;y 15-1-2021</span></a></strong>&nbsp;dự đo&aacute;n kết quả xs mb</p><p>H&ocirc;m nay AD tung ra cặp l&ocirc; k&eacute;p c&ugrave;ng BTL ch&iacute;nh x&aacute;c đến 100% đ&atilde; được AD nu&ocirc;i l&ocirc; hơn 5 ng&agrave;y, đ&atilde; đến l&uacute;c AD tung ra cho anh/em tham khảo</p><p>Kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m nhiều. anh/em chỉ cần tham khảo ngay cầu đề h&ocirc;m nay sẽ nắm chắc tấm v&eacute; đ&aacute;p bờ an to&agrave;n lu&ocirc;n nha!</p><p>Anh/em nhanh ch&oacute;ng tham khảo ngay cầu l&ocirc; b&ecirc;n dưới v&agrave; chốt số ngay cho m&igrave;nh để kh&ocirc;ng bỏ qua cơ hội l&agrave;m gi&agrave;u nha!</p><p /></p><p >hướng dẫn đăng k&yacute; </span></a></p><p ><strong>Đảm bảo nhận qu&agrave; hot từ nh&agrave; c&aacute;i khi đăng k&yacute; mới</strong></span></p><p /></a></p><p />&clubs;&clubs;Soi cầu xổ số miền Nam l&ocirc; đề cực chuẩn&clubs;&clubs;</strong></p><p /></strong></a></p><p />&clubs;&clubs;Soi cầu xổ số miền Trung d&agrave;n đề VIP&clubs;&clubs;</strong></p><p /></strong></a></p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang đến cho anh/em những con số chuẩn x&aacute;c nhất, nhanh ch&oacute;ng nhất m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ khoản ph&iacute; n&agrave;o</p><p>Ch&iacute;nh v&igrave; thế, anh/em h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng đăng k&yacute; tham gia v&agrave; trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của đại gia đ&igrave;nh bằng c&aacute;ch click v&agrave;o &ocirc; đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&iacute;a cuối&nbsp;phần chốt số nha</p><p>AD xin c&aacute;m ơn tất cả anh/em đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng asia, xin ch&uacute;c anh/em sẽ kiếm thật nhiều tiền nha!</p><p>Ch&uacute;ng ta cũng nh&igrave;n qua bảng xổ số miền bắc thứ 6&nbsp;ở lần quay trước để xem những bộ số đẹp n&agrave;o đ&atilde; về &nbsp;của đ&agrave;i miền bắc nh&eacute;</p><p><img alt="soi-cau-xsmb-" src="https:///wp-content/uploads/2018/07/soi-cau-xsmb-.jpg" /></p><h2><span ><strong>1. Soi cầu Top xsmb 16-01-2021 </strong></span></span></h2><p>Soi cầu Top xsmb miễn ph&iacute; mỗi ng&agrave;y. Dự tr&ecirc;n những bảng thống k&ecirc;, sẽ đưa ra những ph&acirc;n t&iacute;ch chuẩn x&aacute;c nhất.</p><p>Theo kinh nghiệm của ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; c&aacute;ch để tiến h&agrave;nh dự đo&aacute;n một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c nhất th&igrave; phải c&oacute; cơ sở. Cơ sở m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng ở đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; kết quả của những phi&ecirc;n mở thưởng XSMB trước đ&oacute;.</p><p>H&ocirc;m nay, như mọi ng&agrave;y, Asai ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đi t&igrave;m v&agrave; chọn lọc những cặp l&ocirc; c&oacute; x&aacute;c suất về l&ocirc; cao nhất để chia sẻ với anh/em. Những cặp l&ocirc; n&agrave;y đ&atilde; được ph&acirc;n t&iacute;ch, chọn lọc giữa mu&ocirc;n v&agrave;ng cặp l&ocirc; đẹp, anh/em ch&uacute; &yacute; nha</p><p>&nbsp;Trước hết anh/em h&atilde;y c&ugrave;ng nh&igrave;n lại kết quả xổ số miền bắc n&agrave;y 19-03&nbsp;để c&oacute; cơ sở tiền đề soi cầu cho ng&agrave;y h&ocirc;m nay nha</p><p>Cầu đặc biệt c&oacute; con 85 về. Cầu k&eacute;p c&oacute; con 33 22 00 về. nh&aacute;y 2 nổ con 03 28 85</p><p /></p><h2><span ><strong>2. Soi cầu l&ocirc; miền bắc sẽ về 16-01-2021</strong></span></span></h2><p>Soi cầu XSMB h&ocirc;m nay về l&ocirc; 00 th&igrave; h&ocirc;m sau về l&ocirc; 01 89 -&gt; Dự đo&aacute;n XSMB c&oacute; l&ocirc; 01 89</p><p>Thống k&ecirc; XSMB hom nay về đầu l&ocirc; 22 h&ocirc;m sau c&oacute; l&ocirc; 36 -&gt; Dự đo&aacute;n XSMB c&oacute; l&ocirc; 36 63</p><p>Thống k&ecirc; miền bắc h&ocirc;m qua c&oacute; l&ocirc; 31 về&nbsp; h&ocirc;m sau thường c&oacute; l&ocirc; 46=&gt; Dự đo&aacute;n XSMB&nbsp; chiều nay c&oacute; l&ocirc; 46-64</p><p>Kết quả xổ số miền bấc c&oacute; l&ocirc; 42&nbsp;về&nbsp;h&ocirc;m sau sẽ c&oacute; l&ocirc; 27&nbsp;về theo =&gt; Dự đo&aacute;n XSMB chiều nay về &nbsp;l&ocirc; 29-92</p><p>Soi cầu chốt số XSMB c&oacute;&nbsp;l&ocirc; 77&nbsp;về&nbsp;ng&agrave;y kế tiếp sẽ c&oacute; l&ocirc; 33&nbsp;ra theo =&gt; Dự đo&aacute;n XSMB&nbsp;c&oacute; l&ocirc; 33</p><p>Soi cầu mb ch&iacute;nh x&aacute;c nhất theo l&ocirc; 85&nbsp;về ng&agrave;y qua th&igrave; h&ocirc;m nay sẽ c&oacute; l&ocirc; 63=&gt; Dự đo&aacute;n mb chiều nay về l&ocirc; bạch thủ 36-63</p><p>Thổng k&ecirc; XSMB h&ocirc;m nay c&oacute; l&ocirc; 96 h&ocirc;m sau c&oacute; l&ocirc; 28-&gt; Dự đo&aacute;n XSMB c&oacute; l&ocirc; 28-82</p><h2><span ><strong>3.Thống k&ecirc; lo gan c&oacute; gan cực đại</strong></span></span></h2><p /></p><p>Dựa v&agrave;o bẳng thống k&ecirc; l&ocirc; gan của cầu miền bắc th&igrave; h&ocirc;m nay anh/em sẽ biết m&igrave;nh cần chơi l&ocirc; n&agrave;o, l&ocirc; n&agrave;o x&aacute;c suất về cao nhất, l&ocirc; n&agrave;o kh&ocirc;ng n&ecirc;n chơi</p><p>Những cặp số h&ocirc;m nay nhiều khả năng sẽ chạm đề 5&nbsp;chạm đề 6&nbsp;kh&aacute; nhiều, anh/em n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; v&agrave;o những cặp l&ocirc; c&oacute; 2 con n&agrave;y nha.</p><p>Ngo&agrave;i ra anh/em vẫn tiếp tục nu&ocirc;i&nbsp;&nbsp;l&ocirc; khung 2-3 ng&agrave;y t&ugrave;y &yacute; m&igrave;nh tỷ lệ v&agrave;o sẽ l&agrave; 1-3 tăng dần l&ecirc;n hoặc anh/em c&oacute; thể bắt theo cầu l&ocirc; m&agrave; AD sẽ chốt b&ecirc;n dưới nha:</p><h2><span ><strong>5 Soi cầu xsmb bạch thủ 16-01-2021</strong></span></span></h2><p /></p><p>&nbsp;Asia đ&atilde; soi v&agrave; chọn một cặp ăn th&ocirc;ng li&ecirc;n tiếp v&agrave; ch&oacute;t cặp bạch thủ 86</p><p>Vị tr&iacute; g&eacute;p cầu của giải 5 với G7&nbsp;cho về bộ l&ocirc; bạch thủ chuẩn 68 86</p><h2><span ><strong>6 Soi cầu xsmb Song thủ 16-01-2021</strong></span></span></h2><p /></p><p>Cầu song thủ chiều thứ 7&nbsp;theo chuy&ecirc;n gia soi cầu th&igrave; cặp l&ocirc; 04 40 sẽ c&oacute; khả năng chạm đề mạnh nhất.</p><p>Dự đo&aacute;n cặp l&ocirc; n&agrave;y sẽ c&oacute; mặt trong kết quả xổ số miền bắc chiều nay nha anh/em</p><h2><span ><strong>7 Soi cầu XSMB kết quả đối xứng G4</strong></span></span></h2><p>Cầu n&agrave;y ở vị tr&iacute;: 4.1.4 với 4.4.2</p><p>H&ocirc;m nay th&igrave; c&oacute; cặp l&ocirc; 58-85 Cặp n&agrave;y cũng kh&aacute; chuẩn, hoặc anh/em c&oacute; thể đ&aacute;nh th&ecirc;m cầu 77&nbsp;Nếu anh/em n&agrave;o th&iacute;ch th&igrave; m&igrave;nh chơi nhẹ 2 cặp n&agrave;y để kiếm th&ecirc;m nha.</p><h2><span ><strong>Chốt số XSMB 16-01-2021</strong></span></span></h2><p ><strong>Bạch thủ l&ocirc;: 68</strong></span></span></p><p ><strong>Song thủ l&ocirc;: 04 40</strong></span></span></p><p ><strong>D&agrave;n đề chuẩn:76 14 23 68 59 80 77 96</strong></span></span></p><p ><strong>K&eacute;p 00 22</strong></span></span></p><p ><strong>l&ocirc; 3 c&agrave;ng 090</strong></span></span></p><p ><strong>Xi&ecirc;n 2 : 52 90</strong></span></span></p><p /></a></p><p >Link v&agrave;o </a> </strong>để nhận được số VIP từ admin.&nbsp;</p><p >&lt;&lt; C&oacute; thể bạn th&iacute;ch:</p><p > soi cầu</a></strong>&nbsp;cập nhật chốt số 3 miền bắc trung nam&nbsp;tại asia cập nhật h&agrave;ng ng&agrave;y</p><p /></p><p>Ch&uacute;c cả nh&agrave; may mắn!!! Anh em n&agrave;o cần hỗ trợ v&agrave;o group hoặc để lại comment b&ecirc;n dưới nh&eacute;!</p><p /></a></p><p /></p><p>L&ocirc; đề online lu&ocirc;n mong muốn nhận được sự ủng hộ từ những người anh/em c&ugrave;ng hội l&ocirc; đề bằng c&aacute;ch h&atilde;y để lại commenr b&ecirc;n dưới để AD c&oacute; thể biết th&ecirc;m mong muốn của anh/em v&agrave; bắt cầu l&ocirc; chuẩn hơn nữa</p><p>H&atilde;y theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n chuy&ecirc;n mục soi cầu XSMB của asia để chốt ngay cho m&igrave;nh cặp l&ocirc; chuẩn như ph&acirc;n t&iacute;ch nha</p><p>asia xin ch&uacute;c anh/em nhiều may mắn với cầu l&ocirc; h&ocirc;m nay, hẹn gặp lại anh/em v&agrave;o những b&agrave;i viết tới</p><h3>Qu&agrave; tặng cực sốc khi <em><strong>đăng k&yacute;</strong></em> <em><strong></strong></em></h3><p><img alt="Soi cầu XSMB 16-01-2019 Dự đoán cầu miền bắc thứ 4" src="https:///wp-content/uploads/2018/04/Unknown.jpg" /><br /><strong>Chỉ 4 bước đơn giản để nhận những phần thưởng c&oacute; gi&aacute; trị&nbsp;khi đăng k&yacute; !&nbsp;Bạn đ&atilde; thử chưa?</strong></p><ul><li>Bước 1 : H&atilde;y đăng k&yacute; tham ngay <strong>tại đ&acirc;y</strong>&nbsp;<strong>ĐĂNG K&Yacute; </strong></li><li>Bước 2: Tham gia chơi ngay, chọn những tr&ograve; chơi thế mạnh của m&igrave;nh để chơi nh&eacute;.</li><li>Bước 3: Theo d&otilde;i KQSX h&agrave;ng ng&agrave;y tại aiasia.</li><li>Bước 4: C&oacute; cơ hội nhận được qu&agrave; tặng hấp dẫn như <strong>Ip-x, SH,ipad,.....</strong>, đặc biệt tiền tr&uacute;ng thưởn</li></ul>

Xem thêm  xsmb |

Tin liên quan

Bình Luận

    Để lại Bình Luận của bạn

    © 2022 soicauxsmb.top. All Rights Reserved.